Kursy wg poziomu

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

To pierwszy z trzech zaplanowanych kursów na poziomie C1. Przeznaczony jest dla osób które ukończyły kurs na poziomie B2 lub mają wiedzę na podobnym poziomie.


O kursie

Uczestnicy kursu otrzymają materiały w postaci tekstów zgodnie z wcześniej ustalonym schematem. Poprzez pracę zarówno z polską literaturą naukową jak i literaturą piękną uczestnik kursu rozbuduje znajomość słownictwa i zrozumie niuansy językowe, co jest jednym z głównych celów kursu na poziomie C1.

W trakcie kursu omawiane będą tematy, które zaangażują uczestników do dyskusji i umożliwią praktykowanie nowo poznanego słownictwa. Uczniowie rozwiną swoje zdolności w zakresie samodzielnego redagowania tekstów, między innymi referatu, rozprawki, oficjalnego listu.

Rozumienie ze słuchu stanowi dla większości obcokrajowców największe wyzwanie, dlatego szczególną wagę kladziemy na zadania za słuchu i pisany na ich podstawie referat.

W przypadku gramatyki koncentrujemy się głównie na zagadnieniach stanowiących problem dla osób będacych na wyższym poziomie językowym np. Szyk w zdaniu, interpunkcja, zdania złożone z „hvis”.

Ukończenie kursu pozwoli jego uczestnikom zrozumieć stylistyczne niuanse, ułatwi tworzenie bardziej złożonych wypowiedzi zawierających zróżnicowane słownictwo i ograniczy błędy zarówno w mowie i piśmie. Uczniowie zdobędą umiejętność pisania tekstów według określonych schematów oraz rozumienia skomplikowanych wypowiedzi ustnych.

 
Schemat kursu

Kurs trwa 10 tygodni a zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda) czyli łączna liczba godzin kursu to 30 godzin lekcyjnych.

Kursy standardowe odbywają się w następujących godzinach:

  • Kursy wieczorowe: 17:00-19:15

 

Materiały

Materiały są przygotowane przez nauczyciela i wliczone w cenę kursu. Tematy omawiane w trakcie zajęć to:

  • Przestępczość, zdrowie, wychowanie, kultura i konflikty kulturowe, wybory życiowe.

  • Utbrytning, zdania złożone z «det» i inwersja, mowa zależna, szyk zdania w zdaniu prostym i złożonym, rodzaje zdań z „hvis”, interpunkcja, czasowniki złożone, użycie czasownika „få” w różnych związkach.

 

Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń, który wykaże się przynajmniej 80% frekfencją na zajęciach otrzyma oficjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Każda godzina zostanie udokumentowana włącznie z całością godzin kursu.


Cena kursu

NOK  4 435,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz kontynuować swoją przygodę z językiem norweskim, zapisz się na kurs Norweski C1-2, na którym poznasz więcej interesujących zagadnień i tematów niezbędnych do rozwoju Twojich umiejętności językowych.