Ønsker du å benytte sommerferie perioden til å lære Norsk og kommunisere mer effektivt? Våre sommerkurs i Oslo hjelper deg å å forbedre norskkunnskapene dine gjennom sommeren eller ønsker å vedlikeholde sine kunnskaper mellom kurs.

 

Sommerkursene er ikke inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

 

                                                                

Om Sommerkursene

Sommerkurs er et intensivt kurs som gjennomføres i perioden juni til august i totalt 8 uker. Hver uke teller som eget kurs, og studentene velger selv hvor mange uker de ønsker å delta på.
Kurset har en fleksibel tilnærming slik at læreren basert på gruppens behov kan variere metodene de bruker. Selv om vi vektlegger en hyggelig feriestemning, er kurset intenst på en slik måte at det fremskynder læringsprosessen. Kursarbeidet fokuserer på forståelse av muntlig og skriftlig norsk og forbedring av uttale.
 

Kan du bare ta Intensivkurs på kveldstid? Klikk her!
 

Kursnivåer

Kurset tilbys på fem nivåer basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

  • Grunnleggende (elever uten kjennskap til det norske språket)

  • Begynner (Deltagere som er på CEFR-nivå A1 eller som har tidligere studert norsk og kan det grunnleggende)

  • Lavere viderekomne (Deltagere på nivå CEFR A2)

  • Viderekomne (Deltagere på nivå CEFR A2 – B1)

  • Avansert (Deltagere på CEFR-nivå B2 – C1)

Alfaskolen tilbyr i tillegg til de ordinære Sommerkursene Konversasjonskurs (Sommerkurs PLUS) på alle nivåer de ukene vi har nok interesse på hvert nivå.

 

Plasseringstest

Deltagerne bes om å informere skolen om sitt nåværende nivå i norsk i kommentarfeltet når de melder seg på sommerkurs. Alle deltagere på sommerkurs får automatisk tilsendt en plasseringstest så snart deltageren har fullført sin registrering gjennom vår webside, og testen gjennomføres online. Denne plasseringstesten er obligatorisk for alle deltagere på høyere nivå enn A1-1 (nybegynnernivå). Alfaskolen kan utfra resultatet på denne testen, i samråd med studenten, plassere studenten på nivået best tilpasset vedkommende norskkunnskaper.

Testen vil bli tilsendt på e-post. Deltagere kan også gjennomføre plasseringstesten på skolen, hvor testen finner sted hver mandag kl. 08:00. Vi anbefaler at man besøker skolen i løpet av uken før man begynner på sommerkurs for å ta plasseringstesten.

 

Gjennomføring av kurs

Kurslengden varierer fra 1 til 8 uker. Leksjonene holdes fra mandag til torsdag fra 8:30 til 12:30. Hver leksjon består av 4 undervisningstimer samt én time med selvstudium og utgjør en total på 20 undervisningstimer per uke, eller, ved å delta på Sommerkurs PLUS, 5 undervisningstimer og én time med selvstudium med en total på 25 undervisningstimer per uke. Deltagerne melder seg på antallet uker de selv ønsker. Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren basert på deltagernes behov. Hver undervisningstime er på 45 minutter.

3 x 45 min: I første del er det fokus på nytt vokabular og grammatikk relatert til dagens tema. Eleven vil bli introdusert for nye uttrykk og hvordan disse benyttes.

Selvstudium: I selvstudietiden vil studenten løse oppgaver sammen med medstudenter i små grupper på mellom 3 og 4 personer. Sammen vil man utvikle vokabular og løse grammatiske oppgaver.

1 x 45 min: I andre del vil studenten diskutere oppgaver gjennomført i selvstudietiden sammen med lærer. Man vil også trene praktisk norsk og forståelse av språket gjennom forskjellige typer oppgaver.

1 x 45 min (Konversasjon Sommerkurs PLUSS): I dette ekstratilbudet vil studentene øve og praktisere norsk muntlig med fokus på uttale og grammatikk i daglig konversasjon.

   Sommerkurs (20 timer per uke) Sommerkurs PLUS (25 timer per uke) 
 Tre timer a 45 min   08:30-10:45  08:30-10:45
 Pause  15 min  15 min
 Selvstudium  11:00-11:45  11:00-11:45
 En time a 45 min  11:45-12:30  11:45-12:30
 Pause  XXXXXXXXXX  15 min
 Konversasjon  XXXXXXXXXX 12:45-13:30

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • På Vei tekst og arbeidsbok for A1-A2 nivå

  • Stein på Stein tekst og arbeidsbok for B1 nivå

  • Her på Berget tekst og arbeidsbok for B2 nivå

 

Startdatoer 2022

  • Grunnleggende: 27.06, 11.07, 25.07 and 08.08
  • Andre nivåer: 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08 and 15.08

Sommerkursets siste dag blir  torsdag 18.08.2022
 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.

 

Priser

Kursdeltakeren kan delta minimum 1 uke og maksimum 8 uker* **.

   Uke:                         Summerkurs
                (20 skoletimer per uke)
                     Summer PLUS
  (+ 5 skoletimer konversasjon per uke)
 1 uke  NOK  2 250  NOK  600 per week
 2 uker  NOK  4 410 (2205 per uke)  NOK  600 per week
 3 uker  NOK  6 480 (2160 per uke)  NOK  600 per week
 4 uker  NOK  8 460 (2115 per uke)  NOK  600 per week
 5 uker  NOK 10 350 (2070 per uke)  NOK  600 per week
 6 uker  NOK 12 150 (2025 per uke)  NOK  600 per week
 7 uker  NOK 13 860 (1980 per uke)  NOK  600 per week
 8 uker  NOK 15 480 (1935 per uke)  NOK  600 per week

 

Dersom man ønsker å etterbestille flere uker, bør dette skje senest onsdag uken før neste kursuke begynner. Skolen reserverer ikke plasser til elever som ikke er påmeldt eller har bekreftet påmeldingen til påfølgende kursuke. 

*Ved bestilling av flere uker vil det bli laget samlet faktura for hele perioden.

**Alfaskolen forbeholder seg retten til å kansellere/blande grupper der det ikke er nok elever. Dersom man går flere uker, må man regne med at endringer, som for eksempel bytte av lærer og nye kursdeltakere, vil kunne forekomme gjennom hele sommerkursperioden.

 

Avbestilling og fravær

Avbestilling av hele eller deler av sommerkurs må skje skriftlig. Reglene for kansellering er som nevnt underAvbestillingsgebyr og annullering punkt 4.

Kursdeltakerne som mister ett eller flere oppmøter kan kun ved fremvisning av sykemelding ta igjen tapte undervisningstimer. Timene som tas opp kan kun tas opp på samme nivå og under den aktuelle sommerkursperioden.  Fravær utover sykemelding er regnet som ugyldig fravær og undervisningstimer erstattes ikke.

AlfatipsNår du er ferdig med sommerkurset kan du avhengig av ditt nivå fortsette å studere på et av våre standard- eller Intensivkurs.