Det ettårige programmet for norsk språk og samfunnskunnskap (OYP) er et fulltidskurs beregnet for deg som er interessert i omfattende studier av norsk fra "A til Å".


Om Ettårsprogrammet

Programmet er omtrent ni måneder langt og inneholder tjue timer med studier i uka. Det består av kursnivåene A1-A2, B1 og B2. I tillegg kommer grammatikk og skriftlige innleveringer.


Studiet består av små grupper på 8 til 16 personer. Dette gir årsstudiet et intensivt og trivelig miljø for å lære språket med maksimalt utbytte.

Etter å ha fullført programmet vil du være på nivå B2 etter språknivåene beskrevet i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Hvis du har deltatt på alle undervisningstimene og fullført alle oppgavene, bør du være klare til å ta Bergenstest ('test i norsk - høyere nivå'). Denne testen vil dokumentere din kompetanse i norsk språk. Du vil ha mulighet til å fortsette på C1-1 etter å ha fullført One-Year Program.
 

Gjennomføring av kurs

Klasseromsbaserte undervisningstimer holdes daglig fra mandag til torsdag fra 09.00 til 13.10. Til sammen består OYP av 700 undervisningstimer.

OYP 700 timer
Del 1
 Pause
 Praktisk Norsk:
  • konversasjon
  • selvstudium
  • prosjektarbeid
  • språklab
 Pause
Del 2
Del 3

Du vil gradvis få større kunnskap om det norske språket. Du kommer til å jobbe regelmessig med ulike tekster, lære nytt vokabular og arbeide med grammatiske strukturer. I dette intensive programmet vil din evne til å kommunisere forbedre seg etter hver time.

I Praktisk norsk vil du jobbe med bruk av vokabular og grammatikk, samt uttale og lytteforståelsesevner i små grupper. Hva du kommer til å fokusere på fra dag til dag, vil variere.
 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2, B1, B2 og grammatikk er obligatorisk. Kostnaden til bøkene er IKKE inkludert i prisen for kurset. Bøkene kan kjøpes på skolen, i norske bokhandler eller på Internett. For grammatikk og vokabular kurset er kursmateriell inkludert i prisen og blir forberedt av læreren.

For detaljert pensum klikk her.
 

Påmeldings krav

For å søke på ettårsstudiet i Alfaskolen AS må du ha følgende kvalifikasjoner:

  •  Minimum 18 år.

  •  Være kjent med det latinske alfabetet (a, b, c...).

  •  Ha gjennomført videregående utdanning.

Deltakelse i våre kurs krever ikke avansert kunnskap i engelsk. Elevene trenger ikke å presentere sertifikater med bestått eksamen i engelsk, som TOEFL og IELTS.

Undervisningen holdes på norsk.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 90 % av undervisningstimene (klasserom og online) og betalt kursavgift utdelt ett offisielt kursbevis. Hver undervisningstime vil bli dokumentert og den totale undervisningstiden vil bli lagt til på sertifikatet.
 

Kurs start

OYP for skoleåret 2019/2020 starter 2.9.2019 og avslutter 19.7.2020
 

Kurspris

NOK 64 750,-