Det ettårige programmet for norsk språk (OYP) er et fulltidskurs beregnet for deg som er interessert i omfattende studier av norsk fra "A til Å".

Meld deg på


Om Ettårsprogrammet

Programmet er omtrent ni måneder langt og inneholder tjue timer med studier i uka. Det består av kursnivåene A1-A2, B1, B2, C1 og Bergenstestkurs. I tillegg kommer konversasjonskurs og skriftlige innleveringer.


Studiet består av små grupper på 8 til 16 personer. Dette gir årsstudiet et intensivt og trivelig miljø for å lære språket med maksimalt utbytte.

Etter å ha fullført programmet vil du være på nivå C1 etter språknivåene beskrevet i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Hvis du har deltatt på alle undervisningstimene og fullført alle oppgavene, bør du være klare til å ta Bergenstest ('test i norsk - høyere nivå'). Denne testen vil dokumentere din kompetanse i norsk språk. 
 

Gjennomføring av kurs

Klasseromsbaserte undervisningstimer holdes daglig fra mandag til torsdag. Til sammen består OYP av 600 undervisningstimer.

OYP 600 timer

 

Klasseromsundervisning

3 undervisningstimer

Mandag- Torsdag

Pause

45 minutter

Konversasjon

2 timer to ganger i uka


Du vil gradvis få større kunnskap om det norske språket. Du kommer til å jobbe regelmessig med ulike tekster, lære nytt vokabular og arbeide med grammatiske strukturer. I dette intensive programmet vil din evne til å kommunisere forbedre seg etter hver time.
 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2, B1 og B2 er obligatorisk. Kostnaden til bøkene er IKKE inkludert i prisen for kurset. Bøkene kan kjøpes på skolen, i norske bokhandler eller på Internett. For nivå C1 og Bergenstest kurset er kursmateriell inkludert i prisen og blir forberedt av læreren.

For detaljert pensum klikk her.
 

Påmeldings krav

For å søke på ettårsstudiet i Alfaskolen AS må du ha følgende kvalifikasjoner:

  •  Minimum 18 år.

  •  Være kjent med det latinske alfabetet (a, b, c...).

  •  Ha gjennomført videregående utdanning.

Deltakelse i våre kurs krever ikke avansert kunnskap i engelsk. Elevene trenger ikke å presentere sertifikater med bestått eksamen i engelsk, som TOEFL og IELTS.

Undervisningen holdes på norsk.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 90 % av undervisningstimene (klasserom og online) og betalt kursavgift utdelt ett offisielt kursbevis. Hver undervisningstime vil bli dokumentert og den totale undervisningstiden vil bli lagt til på sertifikatet.
 

Kurs start

OYP for skoleåret 2020/2021 starter 31.08.2020 og avslutter 21.05.2021
 

Kurspris

NOK 59 935,-

Meld deg på