FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June

 

Det ettårige programmet for norsk språk og samfunnskunnskap (OYP) er et fulltidskurs beregnet for dem som er interessert i omfattende studier av norsk fra "A til Å".


Om Ettårsprogrammet

Programmet er omtrent ni måneder langt og inneholder tjue timer med studier i uka. Det består av kursnivåene A1-A2, B1 og B2. I tillegg kommer samfunnskunnskap og grammatikk.
Studiet består av små grupper på 8 til 16 personer. Dette gir årsstudiet et intensivt og trivelig miljø for å lære språket med maksimalt utbytte.

Etter å ha fullført programmet vil deltakerne være på nivå B2 etter språknivåene beskrevet i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Hvis deltakerne har deltatt på alle leksjonene og fullført alle oppgavene, bør de være klare til å ta Bergenstest ('test i norsk - høyere nivå'). Denne testen vil dokumentere deltakernes kompetanse i norsk språk. Man vil ha mulighet til å fortsette på C1-1 etter å ha fullført One-Year Program.
 

Gjennomføring av kurs

Leksjoner holdes daglig fra mandag til torsdag fra 09.00 til 13.10. Hver leksjon består av fem undervisningstimer (hver på 45 minutter). Til sammen består OYP av 654 undervisningstimer.

OYP 654 timer
Del 1
 Pause
 Praktisk Norsk:
  • konversasjon
  • selvstudium
  • prosjektarbeid
  • språklab
 Pause
Del 2
Del 3

Studentene vil gradvis få større kunnskap om det norske språket. De jobber regelmessig med ulike tekster, lærer nytt vokabular og arbeider med grammatiske strukturer. I dette intensive programmet vil studentenes evne til å kommunisere forbedre seg etter hver time.

I Praktisk norsk vil studentene jobbe med bruk av vokabular og grammatikk, samt uttale og lytteforståelsesevner i små grupper. Hva man kommer til å fokusere på fra dag til dag, vil variere.
 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2, B1, B2 og grammatikk er obligatorisk. Kostnaden til bøkene er IKKE inkludert i prisen for kurset. Bøkene kan kjøpes på skolen, i norske bokhandler eller på Internett. For grammatikk og vokabular kurset er kursmateriell inkludert i prisen og blir forberedt av læreren.

For detaljert pensum klikk her.
 

Påmeldings krav

For å søke på ettårsstudiet i Alfaskolen AS må du ha følgende kvalifikasjoner:

  •  Minimum 18 år.

  •  Være kjent med det latinske alfabetet (a, b, c...).

  •  Ha gjennomført videregående utdanning.

Deltakelse i våre kurs krever ikke avansert kunnskap i engelsk. Elevene trenger ikke å presentere sertifikater med bestått eksamen i engelsk, som TOEFL og IELTS.

Undervisningen holdes på norsk.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 90 % av leksjonene og betalt kursavgift utdelt ett offisielt kursbevis. Hver undervisningstime vil bli dokumentert og den totale undervisningstiden vil også bli lagt til på sertifikatet.
 

Kurs start

OYP for skoleåret 2019/2020 starter 2.9.2019 og avslutter 19.7.2019
 

Kurspris

NOK 64 750,-