Vanlige spørsmål

I tilfelle det er konflikt mellom informasjonen angitt her og det som er skrevet i skolens reglement for Alfaskolen, overgår opplysninger gitt i forskriften informasjonen du finner her.

 
1. Hva er Bergenstesten?
Bergenstesten ('test i norsk - Høyere Nivå') er en test utarbeidet av Norsk språktest, et felles initiativ mellom Universitetet i Bergen og Folkeuniversitetet, for å teste kunnskaper i norsk språk. Testen er et sertifisert dokument både for norske skoler og institusjoner. Testen er delt inn i muntlige og skriftlige deler og holdes tre ganger i året.
 
Skriftlig test
Den skriftlige testen er beregnet på de som må dokumentere sin kompetanse i norsk språk for sysselsetting (f.eks leger eller andre omsorgspersoner i helsesektoren) eller de som ønsker å studere ved et norsk universitet eller høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den kan også brukes som en måte å sjekke ens norske språknivå. Dette gjelder primært personer som ikke har norsk som sitt morsmål. Imidlertid er slik dokumentasjon like viktig for norske borgere som har fullført videregående utdanning i utlandet.
 
Den skriftlige eksamen består av fem deler:
 

Del 1: Leseforståelse: tre tekster med til sammen 28-32 åpne spørsmål og flervalgsoppgaver

Del 2: Lytteforståelse: 25 flervalgsoppgaver

Del 3: Referat: sammendrag av et innspilt intervju

Del 4: Grammatikk, ord og uttrykk: 30 oppgaver

Del 5: Skriftlig produksjon: én langsvarsoppgave


Muntlig test
Den muntlige prøven er primært beregnet på helsepersonell eller andre som må dokumentere avanserte ferdigheter i å snakke norsk. Testen vurderer kandidatens språkforståelse, muntlige produksjon, samhandling og diskusjon, bruk av språkfunksjon, og språklige ferdigheter. Den består av tre deler:

Del 1: Muntlig produksjon: Beskrivelse
Del 2: Muntlig produksjon: Uttrykke egen mening og presentere sine grunner
Del 3: Muntlig samhandling: Samhandling / diskusjon

Testresultatene er tilgjengelige omtrent fem uker etter testen er tatt. Testresultatene blir gitt som ”Ikke bestått”, ”Bestått” eller ”Godt bestått”.

Alfaskolen tilbyr forberedende kurs for Bergenstesten. Vennligst se våre emnebeskrivelser og tilgjengelighet her.

For mer informasjon om testene, kostnader og testdatoer, vennligst besøk Folkeuniversitetets hjemmeside.
 
2. Hvordan kommer jeg til Alfaskolen?


Vår skole ligger i Oslo sentrum i Kongens gate 15, en to minutters gange fra Stortinget T-bane stasjon. Skolen er i kort avstand fra alle transportmidler: buss, trikk, t-bane og tog. For å nå skolen fra Oslo S, gå ut av stasjonens hovedutgang og kom ut på den åpne plassen mot Fred Olsens gate. Gå vestover på Karl Johans gate opp fire kvartaler, mot Slottet. Når du krysser Kongenst gate, tar du til venstre og følger gaten to kvartaler mot Akershus festning. Inngangen befinner seg på høyre side av gaten. Ring på ringeklokka ved inngangsdøren, og ta deretter heisen til tredje etasje. For kart over hvor skolen ligger, vennligst besøk vår Kontakt oss-side.

3. Hvor mange nivåer i norsk finnes det?

Utdanningsplanen for undervisning i norsk som andrespråk for voksne (læreplan i norsk for voksne innvandrere) er basert på Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Planen er delt inn i nivåer A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

Alfaskolen deler CEFR-nivåene inn i norsk nivå 1, norsk nivå 2, og norsk nivå 3. Tabellen nedenfor avklarer hvordan Alfaskolens kurs forholder seg til den norske språkplanen og Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).
 
Alfaskolens kurs Tilsvarende Norwegian Language Plan/ CEFR-nivå Bøker/ Kapitler dekt
Nivå 1 Norsk A1-1 A1 På Vei, kapittel 1-5
Norsk A1-2 A1-A2 På Vei, kapittel 6-10
Norsk A2 A2 På Vei, kapittel 11-17
Nivå 2 Norsk B1-1 B1 Stein på Stein, kapittel 1-5
Norsk B1-2 B1 Stein på Stein, kapittel 6-10
Norsk B1-3 B1 Stein på Stein, kapittel 11-14
Nivå 3 Norsk B2-1 B2 Her på Berget, kapittel 1-5
Norsk B2-2 B2 Her på Berget, kapittel 6-10
Norsk B2-3 B2 Her på Berget, kapittel 11-14


 

4. Hvordan kan jeg melde meg på et kurs?

Du kan melde deg på et kurs på flere måter: den enkleste måten er å finne kurset du ønsker å delta på i kursmenyen ovenfor og klikke på den grønne knappen i høyre hjørne der det står ‘meld deg på’.
Man kan også melde seg på enten ved personlig oppmøte i skolens resepsjon eller ved å sende en e-post til info@alfaskolen.no.

Vennligst merk: Kurspåmeldingen er bindende. Deltakerne som trekker seg fra kurset innen 7 kalenderdager før oppstart vil bli belastet med et avbestillingsgebyr.

5. Hvordan kan jeg trekke meg fra kurset?

Avmelding på kurs aksepteres kun når den blir presentert skriftlig i henhold til de tidsbegrensninger presentert nedenfor. Avmeldingen kan sendes enten via e-post, ved personlig oppmøte i resepsjonen eller ved å trykke på avbestillingslinken i bekreftelseseposten du mottar ved påmelding gjennom nettsiden. Skolen godtar ikke kansellering over telefonen. En kurspåmelding vil betraktes som bindende inntil en skriftlig avmelding er mottatt på e-post, levert i resepsjonen eller gjennom avbestillingslinken.

  • Du har mulighet til å avbestille kurset uten å bli belastet med en avgift senest 8 kalenderdager før kursets startdato.
  • Dersom du melder deg av mindre enn 8 kalenderdager før kursets startdato, vil du bli belastet med et avbestillingsgebyr. Gebyret er 10 % eller 20 % av kursavgiften, avhengig av kurstype (se skolens reglement).
  • Avbestillinger som blir mottatt på kursets startdato eller senere belastes med full kursavgift. 
6. Jeg er registrert på et kurs, men kan ikke delta. Kan jeg ta kurset på et senere tidspunkt?

Ja. Du kan overføre til et annet kurs på et senere tidspunkt hvis det er ekstraordinære og / eller uventede situasjoner som har oppstått. Forespørselen og dokumentasjonen som underbygger årsaken til forespørselen (dvs. sykdom) må fremsettes skriftlig til skolens resepsjon. Vi aksepterer ikke kursendringer over telefon. Det er en engangs overføringsavgift. En godkjent anmodning om overføring tillater studenten å fortsette på et senere kurs på samme tidspunkt i de timene som de forlot, forutsatt at det er ledig plass. Overføringen er kun mulig én gang, og er bindende. Erstatningskurset må påbegynnes innen tre måneder etter den godkjente overføringsdatoen. Det er ikke mulig å gå tilbake til forrige kurs etter at overføringen er godkjent.

7. Kan jeg ta opp individuelle økter som jeg ikke kunne delta?

Ja, men bare i tilfeller hvor uforutsette omstendigheter har oppstått (f.eks dokumentert sykdom, forretningsreise med skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver), og bare hvis det er en gruppe på samme nivå med tilgjengelig plass.

8. Hvilke bøker benyttes i norskkursene?

Alfaskolen bruker en rekke anerkjente undervisningsmateriell for sine kurs. Vi bruker materiell som er allment tilgjengelig og kan kjøpes i de fleste bokhandler eller på skolen vår uten ekstra gebyrer. For detaljert informasjon om bøkene som trengs for spesifikke kurs, gå til "kurs" på nettsiden og les beskrivelsen for det kurset du er interessert i.

9. Hvordan og når skal jeg betale for kurset?

Etter kurspåmelding vil du motta en faktura via e-post på e-postadressen du oppga ved registrering, eller et brev via vanlig post hvis ingen e-postadressen er gitt. Du kan betale fakturaen i banken, på postkontoret eller ved oppmøte i skolens resepsjon. Betalinger kan gjøres med et norsk bankkort eller kontanter (vi tar ikke imot kredittkort eller bankkort utstedt utenfor Norge). Ved kontant betaling påløper ytterligere 50 kroner i gebyr. På den gule delen av fakturaen er det en dato merket BETALINGSFRIST. Dette er fristen for betaling av fakturaen. Dersom du har betalt på et annet sted enn skolen, vennligst ta med kvitteringen til den første økten for å vise i resepsjonen.

10. Kan jeg betale for kurset i avdrag?

Ja, men bare for betalere bosatt i Norge som kan legge fram sitt norske nasjonale ID-nummer (fødselsnummer). Typen avdrag avhenger av kurset. For kveldskurs kan betalingen deles inn i to terminer. Første avdrag skal betales før kursstart, og det er en ekstra avgift på kr 200 lagt til første avdrag. For semesterkurs og ettårig ​​studium kan betalingen deles inn i tre innbetalinger. Den første betalingen skal betales før kursstart. Det er ingen ekstra kostnader. Betalingen for lærebøker kjøpt på skolen vår kan ikke deles inn i avdrag.

11. Jeg ønsker å melde meg på kurs med mannen min. Kan vi få rabatt?

Alfaskolen er en privat institusjon med fokus på den enkelte kunden. Vi mottar ikke noe tilskudd fra staten og har noen av de rimeligste kurstilbudene på markedet. Vi gir ikke familierabatt. Vi tilbyr enkelte rabatter for bedrifter eller organisasjoner basert på antall påmeldinger. Dersom dere er en gruppe på seks personer som melder dere på samtidig for samme kurs, kan vi tilby dere rabatt. Vennligst henvend dere i resepsjonen.

12. Vil jeg få kursbevis når kurset er ferdig?

Alle deltakere som deltar på minst 80 prosent av kurset har rett til å motta et kursbevis. Sertifikatet inneholder informasjon om materialet gjennomgått på kurset, kurset nivå, kurset datoer, og lærerens navn. Det blir utstedt den siste dagen på kurset og er inkludert i kursavgiften. Andre offisielle eksemplarer koster 50 kroner per kopi.

13. Hvor mange mennesker er det i et kurs?

Kursene starter med et minimum av seks deltakere. De fleste kurs har mellom 8 og 16 studenter.

14. Jeg vet ikke hvilket kursnivå jeg skal velge.

Dersom du er usikker på hvilket språkkurs du bør ta, er det mulig å ta en online plasseringstest eller arrangere et møte med en av våre lærere for å vurdere ditt språkkompetansenivå. Disse tjenestene tilbyr vi gratis. Lærermøter holdes bare på fredager mellom 09:30 og 15:30

15. Er det mye samtale på kursene?

Vi tror at konversasjonsferdigheter er en viktig del av språklæringsprosessen. Alle våre kurs undervises derfor på målspråket. I løpet av kurset vil vi fokusere på alle de fire grunnleggende språkferdighetene: lytte, snakke, lese og skrive for å sikre full språkforståelse.

16. Kan Alfaskolen garantere eller hjelpe med å skaffe visum til Norge?

Alfaskolen kan ikke garantere at en student blir tildelt visum til Norge. Vedtak om hvorvidt visum blir innvilget eller avslått er opp til det norske Utlendingsdirektoratet (UDI). Studenter som registrerer seg og betaler for Intensiv- eller ettårsprogram kan be om et opptaksbrev fra Alfaskolen for å sende med sin visumsøknad til UDI. Kurs på Alfaskolen er offisielt anerkjent av norske myndigheter. Alfaskolen tilbyr også en studentdepositumskonto (SDA) for studenter som må møte de økonomiske kriteriene som er nødvendige for å oppholde seg i Norge. SDA er kun tilgjengelig for søkere som trenger å søke om visum / oppholdstillatelse.

For mer informasjon om visum i forhold til deltakelse på Alfaskolen, vennligst se under Reglement på vår hjemmeside.

17. Hvor kan jeg finne arbeid?

Alfaskolen er på jakt etter kvalifiserte morsmålslærere med undervisningserfaring. Dersom du har relevant erfaring og er interessert i å arbeide med oss, vennligst send din CV til vår e-post: jobs@alfaskolen.no. Vi innser at å søke etter jobb i et nytt land er utfordrende, men vi tilbyr dessverre ikke informasjon om eller hjelp i å søke etter arbeid. Vi anbefaler at du besøker www.NAV.no og undersøker hvilke tjenester de tilbyr.

18. Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:
etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28
som overføringsflyktning(utlendingsloven § 35
på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38
på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53
som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Personer som nevnt ovenfor som er mellom 55 og 67 år, har rett, men ikke plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 55 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.
Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.
 
19. Hvor kan jeg finne mer informasjon om Norskprøve?

Studenter kan melde seg opp, se datoer og pris samt annen informasjon på www.kompetansenorge.no

20. Jeg er en nåværende student og mitt navn er endret (pga ekteskap, skilsmisse, etc.). Hva gjør jeg?

Studenter som av juridiske årsaker har endret sitt navn, må presentere et offisielt dokument som bekrefter navneendringen. Et offisielt dokument kan for eksempel være en bekreftelse på navneendringen fra det norske Folkeregisteret. Skolen vil lage en kopi av dokumentet og endre studentens navn i filene. Dersom studenten for øyeblikket deltar på kurs, vil vi endre navnet på kursets sertifikat (vi endrer ikke navn på tidligere kursbevis.


Follow Alfaskolen on Twitter
Instagram

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June

Intensive+ A2
(5 weeks)
Monday-Thursday
09:00 - 13:10
17th of June

Intensive A2
(3 weeks)
Monday-Thursday
19:30 - 21:45
24th of June

B1-1 (4 weeks)
B1 -Part 1 (8 weeks)
B1 (16 weeks)
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15
17th of June

B1-2
(6 weeks)
Tuesday/Thursday
19:30 - 21:45
18th of June