Standardkurs er ideelle for de som har begrenset med tid til å delta på kurs på grunn av jobb, skole eller familieforpliktelser. Alfaskolen tilbyr kurs fra nivå A1-1 - for nybegynnere, til B2-3 - for de med avansert kjennskap til det norske språket.


Om standardkurs

Disse kursene er relativt korte, men består av intense leksjoner to ganger i uken. Deltakere vil få hjemmelekser og andre oppgaver som må løses utenom undervisningen. Kursene undervises på en slik måte at studentene får muligheten til å forbedre deres skrive-, lytte- og snakkeegenskaper gjennom å jobbe i grupper så vel som individuelt.

Undervisningen holdes på norsk fra dag én, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag én, og man vil se en raskere progresjon.
 

Kursnivåer

Kurset tilbys på ti nivåer basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Alfaskolens nivåer
Tilsvarende norsk språkplan/ CEFR-nivå
Bøker/ Kapitler dekket

Norsk A1-1

A1

På Vei, kapittel 1-5

Norsk A1-2

A1-A2

På Vei, kapittel 6-10

               Norsk A2

A2

På Vei, kapittel 11-16

Norsk B1-1

B1

Stein på Stein, kapittel 1-5

Norsk B1-2

B1

Stein på Stein, kapittel 6-10

Norsk B1-3

B1

Stein på Stein, kapittel 11-14

Norsk B2-1

B2

Her på Berget, kapittel 1-5

Norsk B2-2

B2

Her på Berget, kapittel 6-9

Norsk B2-3

B2

Her på Berget, kapittel 10-13

Norsk C1-1

C1

Ingen bøker

               Norsk C1-2

                     C1

Ingen bøker

               Norsk C1-3

                     C1

Ingen bøker


Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer, hvor hver undervisningstime er på 45 minutter.

Standardkurs tilbys på følgende tidspunkt:

  • Dagskurs: 8:30 - 10:55, 11:15 - 13:40, og 13:50 - 16:15

  • Kveldskurs: 17:00 - 19:15 og 19:30 - 21:45

  • Helgekurs: 18:00 – 20:15 (fredag) og 12:00 - 14:15 (lørdag)


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2, B1 og B2 er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.
 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

Fra 4 760,-

Alfatips: Er du usikker på ditt nivå? Alfaskolen tilbyr gratis plasseringstest som hjelper deg å velge det riktige nivået.