Lady troll with Norwegian flag

Vi tilbyr en rekke språkkurs hele året, alt fra seksukers kveldskurs og trettenukers semesterkurs til vårt intensive ettårsprogram. Hemmeligheten bak vår effektive undervisning og studentsuksess starter med våre små klasser. Våre klasser har mellom seks og seksten deltakere, noe som gir læreren mulighet til å fokusere på hver enkel elev og sørge for et dynamisk læringsmiljø. Alle kursene holdes kun på norsk.

Alfaskolen følger CEFR-nivåene i norskopplæring. Tabellen nedenfor avklarer hvordan Alfaskolens kurs forholder seg til den norske språkplanen og Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Språkkravet for å søke permanent oppholdstillatelse og/ eller norsk statsborgerskap er bestått språkprøve på nivå A2. 
 

Alfaskolens kurs Tilsvarende norsk språkplan/ CEFR-nivå Bøker/ Kapitler dekket
Nivå 1  Intensivkurs A1-A2  Norsk A1-1 A1 På Vei, kapittel 1-5
Norsk A1-2 A1-A2 På Vei, kapittel 6-10
Norsk A2 A2 På Vei, kapittel 11-16
 Nivå 2 Intensivkurs B1 Norsk B1-1 B1 Stein på Stein, kapittel 1-5
Norsk B1-2 B1 Stein på Stein, kapittel 6-10
Norsk B1-3 B1 Stein på Stein, kapittel 11-14
 Nivå 3 Intensivkurs B2 Norsk B2-1 B2 Her på Berget, kapittel 1-5
Norsk B2-2 B2 Her på Berget, kapittel 6-9
Norsk B2-3 B2 Her på Berget, kapittel 10-13