Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 Norsk B2-1 er det første av tre kurs vi tilbyr på avansert nivå i norsk som tilbys av Alfaskolen. Kurset er beregnet for de som suksessfullt har gjennomført sitt arbeid med «Stein på Stein» eller en tilsvarende bok, har en praktisk kunnskap i norsk grammatikk og som ønsker å forbedre sine norskkunnskaper.


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 1 til 5 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.


Etter gjennomført kurs vil deltakerne kunne snakke mer flytende ved bruk av avanserte fraser, verbbøyninger og beskrivelser. De vil kunne bruke mer komplekse setningsstrukturer og et mer sofistikert språk. Transaksjoner og samtaler vil være enklere, og de vil lettere kunne snakke og forstå norsk. De vil begynne å variere ordvalget sitt basert på sitt utvidete ordforråd.


Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Her på Berget tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • Her på Berget CD

    VIKTIG INFORMASJON: ALLE B2-1 KURS BRUKER DEN NYE UTGAVEN AV "HER PÅ BERGET" BOKA (2016) !! 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

NOK 4 760,-

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk B2-2 for å få en større variasjon på hvilke emner du kan snakke om på norsk.