Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 


Dette kurset fortsetter fra Norsk B2-2 og dekker den siste delen av boken "Her på Berget", kapitlene 10-13. Kurset er beregnet for de som har en avansert kunnskap i det norske språket og som arbeider mot å snakke norsk flytende.


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 10 til 13 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset vil fullføre nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til å lese og skrive mer komplekse tekster som dreier seg om både konkrete og abstrakte emner. De vil føle seg komfortable med å føre spontane samtaler med andre, og de vil ha et bredere ordforråd å bruke i hverdagslige situasjoner så vel som i diskusjoner om aktuelle hendelser, det norske samfunnet og sosiale og politiske problemstillinger.
 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 30 undervisningstimer. Kurset er 5 uker langt med til sammen 10 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Her på Berget tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • Her på Berget CD

    VIKTIG INFORMASJON: ALLE B2-3 KURS BRUKER DEN NYE UTGAVEN AV "HER PÅ BERGET" BOKA (2016) !! 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

NOK 4 760,- 

Alfatips: Etter å ha gjennomført kurset kan deltakerne ta Bergenstesten (test i norsk – høyere nivå). Ta et Bergenstest forberedelseskurs B2-C1 for å forberede deg til Bergenstesten.