Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Norsk B1-1 er det første av tre kurs på nivået for viderekomne som tilbys av Alfaskolen. Kurset er ment for de som har fullført deres norskstudie på nivå A2 eller deres arbeid med boken ”På Vei”.

 

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 1 til 5 i boken «Stein på Stein». Deltakere på dette kurset starter på nivå B1 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til å variere setningsstrukturen ved å bruke fraser knyttet til tid og begrunnelser. De vil være klar over hvordan man bruker adjektiv til å beskrive og sammenligne ting og handlinger. De vil være mer komfortable med å ha samtaler på grunn av et bredt vokabular og de vil være i stand til å uttrykke meningen sin om temaer som utdanning, familieliv og personlig økonomi.
 

 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Kurset er 6 uker langt med til sammen 12 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.
 


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • Stein på Stein tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • Stein på Stein ordbok


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

NOK 4 760,-

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk B1-2 for å lære mer avansert grammatikk.