Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 


Dette kurset fortsetter fra Norsk A1-2 og dekker den tredje og siste delen av boken “På vei”, kapittel 11 til 16. Kurset er utformet for dem som kan uttrykke seg på en enkel måte ved bruk av presens og preteritum. 

Fra midten av mai 2019 vil vi gå over til å benytte ny versjon av På Vei bøker. For å finne kursdatoer med nye datoer, følg lenke: https://alfaskolen.no/no/courses/A1-A2%20Norwegian-course-for-beginners-newp%C3%A5vei


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 11 til 16 i boken «På Vei». Deltakere på dette kurset fullfører nivå A2, som er basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til frekvente ofte brukte uttrykk og utvide sitt vokabular. De vil være i stand til å snakke på en enkel måte om temaer som skole, familiestruktur, høytider og om arbeidsdagen.
 

Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Kurset er 6 uker langt med til sammen 12 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • På vei tekst og arbeidsbok
Anbefalt kursmateriell
  • På vei ordbok


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

Fra 4 760,-

 

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk B1-1 for å gjennomgå grammatikken din.