Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 Dette kurset fortsetter fra Norsk A1-1 og fokuserer på kapitlene 6 til 10 i læreboka “På vei” (2012 utgaven). Norsk A1-2 er for de som har grunnleggende norskkunnskaper eller som ønsker å forbedre norskkunnskapene sine. Deltakerne vil lære å uttrykke seg i presens og preteritum. Vi repeterer og forsterker grammatikk og utvider vokabular.

Fra midten av mai 2019 vil vi gå over til å benytte ny versjon av På Vei bøker. For å finne kursdatoer med nye datoer, følg lenke: https://alfaskolen.no/no/courses/A1-A2%20Norwegian-course-for-beginners-newp%C3%A5vei

 


Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 10 i boken «På Vei». Deltakere på kurset begynner studiene på nivå A1-A2, basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.

 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltagerne være i stand til å beskrive enkle aktiviteter i fortid og nåtid, snakke om sine egne og andres aktiviteter og ha enkle diskusjoner ved hjelp av enkle begreper (derfor, fordi). De vil være i stand til å bestille billetter, gi og forstå veiforklaringer og vil ha en større kunnskap om norsk geografi og norske aktiviteter.


Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes to ganger i uka på mandager og onsdager, tirsdager og torsdager eller fredager og lørdager. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Kurset er 6 uker langt med til sammen 12 leksjoner. Hver undervisningstime er på 45 minutter.


Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

Obligatorisk kursmateriell
  • På vei tekst og arbeidsbok (2012 utgaven)
Anbefalt kursmateriell
  • På vei ordbok


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

Fra 4 760,-

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Norsk A2 for å utvide ordforrådet ditt.