Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

Intensivkurs B2 PLUS del 2 fokuserer på andre og siste delen av boken Her på Berget og dekker kapitlene 7 til 13. Kurset er intensivt – noe som betyr at man må beregne god nok tid til både å jobbe med hjemmelekser og nytt vokabular hver dag. Kurset er basert på gruppearbeid, individuelle oppgaver, diskusjoner, forelesninger og hjemmelekser.

 

Om kurset

Å gå på kurs hver dag fra mandag til torsdag gjør at elever gradvis bygger opp en større kunnskap om det norske språket ved å jobbe regelmessig med ulike tekster, ved å bruke nytt vokabular i hverdagen, og ved å arbeide med grammatiske strukturer, det hele med veiledning fra en profesjonell og kvalifisert lærer.
Formålet med å lære norsk hver dag er å gi elevene muligheten til å praktisere det norske språket og føle seg trygge når de bruker språket utenfor skolen.

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.


Kursnivåer

Kurset tilbys på følgende nivå basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

  • Intensivkurs nivå B2 PLUS del 2 Kurset dekker kapitlene 7 til 13 i boken "Her på Berget".

 

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes daglig fra mandag til torsdag. Hver leksjon består av 5 undervisningstimer, og til sammen består et intesivkurs av 100 undervisningstimer, som utgjør 20 leksjoner, totalt 5 uker. Hver undervisningstime er på 45 minutter

Undervisning Formiddag
To timer a 45 min  09:00 - 10:30
Pause 5 min

Praktisk norsk:

  • konversasjon

  • selvstudie

  • prosjektarbeid

  • språklab

10:35 - 11:20
Pause 20 min
To timer a 45 min  11:40 - 13:10


De vanlige leksjonene har fokus på studie av tekster, vokabular og grammatikk. Elevene blir gradvis introdusert for nye temaer og grammatiske regler. Studentene har i tillegg én time praktisk norsk hver dag hvor man fokuserer på ulike aspekter ved språkopplæringen. Praktisk norsk-leksjonene varierer fra dag til dag mellom konversasjon, selvstudie, prosjektarbeid og språklab. I konversasjonstimen er fokuset på uttale, og læreren vil være til stede for å korrigere og veilede studentene i samtalen. I selvstudie blir studentene delt inn i små grupper hvor de selvstendig jobber med ulike oppgaver innen grammatikk, tekst etc. I prosjektarbeid jobber studentene i små grupper med ulike prosjekter, med formål å forsterke bruken av norsk i hverdagen. I språklab jobber studentene individuelt på skolens språklab for å forbedre lytteferdighetene.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Her på berget tekst og arbeidsbok

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Kurspris

NOK 9 760,- 

AlfatipsEr du usikker på ditt nivå? Alfaskolen tilbyr gratis plasseringstest som hjelper deg å velge det riktige nivået.