Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Dette kurset fortsetter fra intensiv B2-2 og dekker den siste delen av boken "Her på Berget", kapitlene 10-13. Kurset er beregnet for de som har en avansert kunnskap i det norske språket og som arbeider mot å snakke norsk flytende.

 

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 10 til 13 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset vil fullføre nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til å lese og skrive mer komplekse tekster som dreier seg om både konkrete og abstrakte emner. De vil føle seg komfortable med å føre spontane samtaler med andre, og de vil ha et bredere ordforråd å bruke i hverdagslige situasjoner så vel som i diskusjoner om aktuelle hendelser, det norske samfunnet og sosiale og politiske problemstillinger.

 

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes fire ganger i uka fra mandag til torsdag. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Hver undervisningstime er på 45 minutter

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2(På Vei), B1(Stein på Stein) og B2(Her på berget) er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Kurspris

NOK 4 760,-

Alfatips: Er du usikker på ditt nivå? Alfaskolen tilbyr gratis plasseringstest som hjelper deg å velge det riktige nivået.