Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

 

Dette kurset fortsetter fra vårt intensiv B2-1-kurs og dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Kurset er ment for studenter som har en avansert kunnskap i norsk eller som har fullført Norsk B2-1 på Alfaskolen og som ønsker å studere videre.

 

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 6 til 9 i boken «Her på Berget». Deltakere på dette kurset starter studiene på nivå B2 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.
 

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha en dypere forståelse av norsk historie, kultur og uttrykk. De vil begynne å bruke mer komplekse verbformer og beskrivelser i sine dagligdagse samtaler. De vil fortsette å utvide ordforrådet, og være i stand til å lettere kunne forstå skriftlig og muntlig språk brukt i media. Måten deltakerne uttrykker seg vil utvikles til et mer sofistikert nivå.

 

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes fire ganger i uka fra mandag til torsdag. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Hver undervisningstime er på 45 minutter

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2(På Vei), B1(Stein på Stein) og B2(Her på berget) er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Kurspris

NOK 4 760,-

Alfatips: Er du usikker på ditt nivå? Alfaskolen tilbyr gratis plasseringstest som hjelper deg å velge det riktige nivået.