Kursnivåer

 

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

​​​​​​​

 

 

Dette kurset fortsetter fra intensiv B1-2 og dekker den siste delen i boken "Stein på Stein", kapitlene 11-14. Kurset passer for dem med en avansert-viderekommen kunnskap i det norske språket og som ønsker å studere videre. På dette nivået vil deltakerne etablere en praktisk kunnskap om norsk grammatikk.

 

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 11 til 14 i boken «Stein på Stein». Deltakere på dette kurset starter på nivå B1 basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.


Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne ha styrket ordforrådet sitt og være i stand til å uttrykke seg mer fritt og med mer kontroll på språket. De vil være i stand til å forstå hovedtemaet i en samtale og bidra med sin mening. Det vil være enklere å snakke om deres erfaringer, håp, drømmer og ambisjoner. De vil også kunne skrive enkle dokumenter om emner de er kjent med. Dessuten lærer de å skrive med mer komplekse setningsstrukturer. Deltakere vil kunne delta i meningsfulle diskusjoner med andre om det norske samfunnet og dagsaktuelle temaer.

 

Gjennomføring av kurs

Leksjonene holdes fire ganger i uka fra mandag til torsdag. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Hver undervisningstime er på 45 minutter

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå A1-A2(På Vei), B1(Stein på Stein) og B2(Her på berget) er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Kurspris

NOK 4 760,-

AlfatipsEr du usikker på ditt nivå? Alfaskolen tilbyr gratis plasseringstest som hjelper deg å velge det riktige nivået.