Kursnivåer

 

FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
13th of May
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15

Standard A1-1
14th of May
Tuesday/Thursday
19:30 - 21: 45

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Intensive B2 part 2
15th of May
Monday-Thursday
09:00 - 13:10

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

 

 

Dette kurset fortsetter fra Intensiv A1-2 og dekker den tredje og siste delen av boken “På vei”, kapittel 11 til 16 (2012 utgaven). Kurset er utformet for dem som kan uttrykke seg på en enkel måte ved bruk av presens og preteritum. 

Fra midten av mai 2019 vil vi gå over til å benytte ny versjon av På Vei bøker. For å finne kursdatoer med nye datoer, følg lenke: https://alfaskolen.no/no/courses/A1-A2%20Norwegian-course-for-beginners-newp%C3%A5vei

 

Om kurset

Kurset inkluderer arbeid som gjøres individuelt og i grupper, lytteøvelser og hjemmelekser. Kurset dekker kapitlene 11 til 16 i boken «På Vei». Deltakere på kurset begynner studiene på nivå A1-A2, basert på språknivåene beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

Undervisningen holdes på norsk fra dag en, og derfor er ingen engelskkunnskaper påkrevd. På denne måten blir man tvunget til å bruke språket fra dag en, og man vil se en raskere progresjon.

Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være i stand til frekvente ofte brukte uttrykk og utvide sitt vokabular. De vil være i stand til å snakke på en enkel måte om temaer som skole, familiestruktur, høytider og om arbeidsdagen.


Gjennomføring av kurset

Leksjonene holdes fire ganger i uka fra mandag til torsdag. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer og utgjør en total på 36 undervisningstimer. Intensivkurset tilbys på følgende tidspunkt: 17:00 - 19:15 og 19:30 - 21:45. Hver undervisningstime er på 45 minutter


Kursmateriell

Bruk av lærebøkene på nivåene A1-A2( På vei 2012 utgaven) , B1( Stein på Stein)  and B2( Her på Berget) på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Kurspris

Fra 4 760,-

Alfatips: Hvis du vil fortsette på ditt norskeventyr, meld deg på Intensiv B1-1 eller Standarkurs B1-1 for å lære om preteritum.