Grammatikkurs passer for deg som ønsker en grundigere forståelse av norsk grammatikk. Disse kursene består av både teori og praktiske leksjoner og er ment å gjøre deltakerne tryggere både i samtale og skriftlig produksjon. På kursene dekker vi ulike grammatiske temaer som mange ofte sliter med.

 

Om kurset

Kursene i grammatikk lar seg lett kombineres med et norsk standardkurs eller semesterkurs. Leksjoner består av teoretiske og praktiske deler. Vi går igjennom norsk grammatikk ved bruk av øvelser som gjøres både individuelt og i grupper, og konsentrerer oss om det som kan være vanskelig for de som ikke har norsk som morsmål. Deltakere vil motta en betydelig mengde med hjemmelekser.

 

Kursnivåer

Kurset tilbys på nivå B1 og B2 basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

 

Gjennomføring av kurs

Leksjoner holdes to eller en gang i uken på mandag og onsdag, tirsdag og torsdag etter fredag. Hver undervisningstime  er på 45 minutter.

Kursene tilbys på følgende tidspunkt:

  • Kveldskurs nivå B2: 17.00 - 19.15

  • Fredagskurs nivå B1 del 1 og 2: 17:00 - 19:15

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på nivå B1 del 1 og 2 er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset. Kursmateriell for nivå B2 er inkludert i kursprisen og blir utdelt av læreren for hver time.

 

Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

Fra NOK  3 870,-