FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Standard A1-1
13th of May
Monday/Wednesday
17:00 - 19:15

Standard A1-1
14th of May
Tuesday/Thursday
19:30 - 21: 45

Standard A2
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Intensive B2 part 2
15th of May
Monday-Thursday
09:00 - 13:10

Standard B2-3
21st of May
Tuesday/Thursday
17:00 - 19:15

Disse kursene består av praktiske leksjoner som er ment å forbedre deltakernes konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler og er spesielt nyttige for de som har vansker med å uttrykke seg muntlig på et fremmedspråk.  


Om kurset

Undervisningen er basert på arbeid med aviser, diskusjoner og dialoger, og simuleringer av situasjoner fra dagliglivet. Læreren påpeker og retter alle grammatiske og stilistiske feil. For å utvikle deres konversasjonsegenskaper jobber deltakerne med uttale, ordforråd og idiomer. Kursdeltakere vil også få en individuell vurdering av grammatikk og uttale.


Kursnivåer

Dette kurset er delt inn i to forskjellige nivåer

 

Gjennomføring av kurs

Hvert kurs er åtte uker langt (8 leksjoner) og holdes en gang i uken. Hver leksjon består av 2 undervisningstimer som utgjør en total på 16 undervisningstimer. En undervisningstime tilsvarer 45 min.

Konversasjonskurs tilbys på følgende tidspunkt:

  • Mandag eller onsdag: 12:45 - 14:15, 13:50 - 15:30 eller 16:00 - 17:30

  • Fredag : 17:30 - 19:00


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren. 


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.


Kurspris

NOK  2 390,- (16 t)

NOK 6 600,- (32 t) Starter høsten 2019