YouTube

 

Some of our courses starting soon:

Daytime

Intensive A2
21st of January
09:00 - 13:10

Intensive B1-1
21st of January
13:15 - 15:40

Afternoon

Standard A1-1
22nd of January
19:30 - 21:45

Weekend A1-2
25th of January
Friday 18:00 - 20:15
Saturday 12:00 - 14:15

Standard A2
22nd of January
17:00 - 19:15

Norwegian exam
preparation
(Norskprøve B1-B2)

22nd of January
17:00 - 19:15

Standard B2-1
22nd of January
17:00 - 19:15

Standard B2-3
21st of January
17:00 - 19:15

Conversation
B2 - C1
25th of January
17:30 - 19:00
Bergenstesten er en statlig gitt norskeksamen for personer som søker høyere utdanning i Norge, ansatte som må dokumentere sin kompetanse i norsk, eller for de som ønsker å teste sin språkforståelse i norsk.


Om kurset

Kurset vil hjelpe deltakerne å forstå strukturen og de ulike delene som utgjør bergenstesten. Læreren vil veilede deltakerne gjennom tidligere gitte tester og gi dem eksamenstips og teknikker.
 

Kursnivå

Dette kurset er ment for de som har planer om å ta bergenstesten («test i norsk - høyere nivå») og som ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR), befinner seg på nivå B2/C1.

 

Gjennomføring av kurs

Dette kurset er 12 leksjoner langt. Hver leksjon består av 3 undervisningstimer, som utgjør en total på 36 undervisningstimer. En undervisningstime tilsvarer 45 min. Leksjonene består av like store deler teoretiske og praktiske studier. En betydelig del hjemmelekser og skriveoppgaver vil bli gitt under kurset. Kurset gjennomgår norsk grammatikk men deltakerne vil også lære hvordan man skriver essays og andre tekster på norsk.
 
Etter å ha gjennomført kurset vil deltakerne være kjent med hvordan bergenstesten er organisert og forstå de forskjellige delene som utgjør bergenstesten. De vil ha forbedret sin evne til å skrive mer komplekse essayer og sin forståelse av muntlig norsk.


Kursmateriell

Kursmateriell er inkludert i prisen og blir forberedt av læreren med tanke på deltagernes behov.
 

Beregenstestdatoer

 

For å sjekke testdatoer vennligst klikk her.


For mer informasjon om bergenstesten, vennligst besøk vår FAQ-side.


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

Pris:

NOK 4 750,- 

Alfatips: Hvis du vil forbedre dine kunnskaper i norsk grammatikk ta vårt Grammatikk 1 og 2 kurs.