Dette er høyere mellomnivå på norsk på Alfaskolen.


Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

 

Du vil bli enda bedre i norsk grammatikk og fortsette å fokusere på uttale og aktiv bruk av norsk. Dette nivået er basert på tekstboka og arbeidsboka Her på berget.

 

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kursene på nivå B2 tilbys på følgende nivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

Du kan fullføre dette høyere mellomnivået som helhet, i to eller fire deler, som du foretrekker.

 

Med dette kurset fullfører du B2-1 av B2 nivå.

 

  B2 (Best pris)

   Her på berget - kapitler: 1 – 13
   Undervisningstimer: 96
   Pris: NOK 10 995
 

  B2-1 + B2-2

   Kapitler: 1 – 6 (Her på berget)
   Undervisningstimer: 48
   Pris: NOK 5 750
 

   B2-3 + B2-4

     Kapitler: 7 – 13 (Her på berget)
     Undervisningstimer: 48
     Pris: NOK 5 750

  B2-1

   Kapitler: 1 – 3
   (Her på berget)  
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600 

  B2-2

   Kapitler: 4 – 6
   (Her på berget) 
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  B2-3

   Kapitler: 7 – 9
   (Her på berget)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  B2-4

   Kapitler: 10 – 13  
   (Her på berget)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

 

Du vil delta på undervisningen en gang i uken (kun lørdager), to ganger i uken (mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag) eller fire ganger i uken (mandag til torsdag) som du foretrekker. Hver oppmøtet varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Her på berget  tekst og arbeidsbok (utgave 2015)

Anbefalt kursmateriell

  • Her på berget (utgave 2015)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis.
 

Hellig- og høytidsdager

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager.
 

Se alle tilgjengelige B2-1-kurs.