FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Dette er høyere mellomnivå på norsk på Alfaskolen.

 

Du vil bli enda bedre i norsk grammatikk og fortsette å fokusere på uttale og aktiv bruk av norsk. Dette nivået er basert på tekstboka og arbeidsboka Her på berget.

 

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kursene på nivå B2 tilbys på følgende nivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

Med dette kurset fullfører du B2-1 av B2 nivå.

Du vil delta på undervisningen en gang i uken (kun lørdager), to ganger i uken (mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag) eller fire ganger i uken (mandag til torsdag) som du foretrekker. Hver oppmøtet varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Her på berget  tekst og arbeidsbok (utgave 2015)

Anbefalt kursmateriell

  • Her på berget (utgave 2015)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Mer informasjon om priser og datoer. Sjekk linken!