FREE Norwegian lessons

Subscribe to Alfaskolen's
YouTube channel

 

Some of our courses starting soon
(sorted by level):

Summer courses
All levels
(1-10 weeks)
Monday-Friday
09:00 - 12:15 (13:15)
From 17th of June
till 23rd of August
New courses 
starting
every Monday

Dette er mellomnivået i Norsk her på Alfaskolen

Du vil få arbeidskunnskap om norsk grammatikk og fortsett å fokusere på uttale og aktiv bruk av norsk.Dette nivået er basert på tekstboken og arbeidsboken Stein på Stein. 

Lær norsk norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og til og med tenke på norsk fra dag én.

 

Kurs nivå

Disse B1-nivå kursene er basert på språknivåene som beskrevet i Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Du kan fullføre mellomnivået som helhet, i to eller fire deler, som du foretrekker:

Dette kurset tar for seg første av fire deler av B1 nivået:

 

   

Du kan delta på kurs én gang i uken (kun på lørdag), to ganger i uken (mandag / onsdag eller tirsdag / torsdag) eller fire ganger i uken (mandag - torsdag) - som du foretrekker. Hver undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • Stein på Stein tekst og arbeidsbok 

Anbefalt kursmateriell

  • Stein på Stein ordbok


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har vært tilstede mer enn 80 % av leksjonene og betalt kursavgift tilsendt ett offisielt digitalt kursbevis.

 

Helligdager / ferie


Oppmøter som er planlagt på Himmelfartsdag (torsdag 30. mai) finner sted fredag 7. juni.

Oppmøter som er planlagt på 2 Pinsedag (mandag 10. juni) finner sted fredag 14. juni.

Mer informasjon om priser og datoer.