Dette er tredje norskkurs på nybegynnernivå på Alfaskolen. Dette kurset fortsetter fra vårt A0-A1 norskkurs for nybegynnere. Nå kan du uttrykke deg på norsk på en enkel måte og bruke norsk i nåtid og fortid.

 

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kurset tar deg gjennom 3 og 4 del av nivå A0-A2 basert på språknivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

Dine norskundervisningstimer vil være utelukkende på norsk, så kunnskap om engelsk er ikke nødvendig. Dette betyr også at du vil fokusere på å snakke og forstå norsk fra første dag og lære deg norsk raskt og effektivt!

Etter å ha fullført kurset, vil du kunne

 • forstå ofte brukte norske uttrykk
 • snakke på norsk om:
  • barnehage og skoler i Norge
  • familie- og familiestruktur
  • Norges geografi og klima
  • høytid og arbeidsdag
 • les norsk med mer selvtillit
 • gjøre avtaler og svare på annonser
 • planlegge legetime
 • søk på jobber i Norge
 • leie overnatting i Norge
 • ha samtaler på norsk og snakke om mennesker, steder og ting ved å bruke mer avanserte norske setningsstrukturer

 

Med dette kurset fullfører du del A2 av begynnernivået.

 

                                     A0-A2 (Best pris)

  Klasseromsbaserte Norskkurs                                                                  ONLINE Norskkurs
  Bøker: På vei - Kapittel: 1 – 16                                                                     24/7 ubegrenset tilgang til digitale ressurser 
  Undervisningstimer: 96                                                                                 Undervisningstimer i Zoom: 64


  Pris: NOK 10 995                                                                                          Pris: NOK 8 995

  A0-A1 (Begynner)

   Klasseromsbasert                   ONLINE Norskkurs

   Kapittel: 1 – 8 (På vei)               Digitale ressurser
   Undervisningstimer: 48              Zoom Undervisningstimer: 32
   Pris: NOK 5 750                         Pris: NOK 4 985

   A2 (Elementært)

   Klasseromsbasert                   ONLINE Norskkurs

   Kapittel: 9 – 16 (På vei)              Digitale ressurser
   Undervisningstimer: 48              Zoom Undervisningstimer: 32
   Pris: NOK 5 750                         Pris: NOK 4 985

                 

  A0 (Grunnleggende)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 1 – 4            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

  A1 (Begynner) 

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 5 – 8            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

  A2.1 (Elementært)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 9 – 12            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

  A2.2 (Elementært)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 13 – 16            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

 

Du kan delta på økter en gang i uken (kun lørdager, 6 leksjonstimer per økt), to ganger i uken (3 leksjonstimer per økt for klasseromsbaserte kurs og 2 leksjonstimer for online norskkurs i Zoom, mandag / onsdag ELLER tirsdag / torsdag ) eller fire ganger i uken (mandag - torsdag). En undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell for Klasseromsbaserte kurs:

Dette norskkurset for nybegynnere fokuserer på kapittel 9 til 16 i boka "På Vei" (2018-utgaven). Bruk av bøker og annet undervisningsmateriell på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kostnadene for kurset, og du kan kjøpe de nødvendige bøkene på skolen vår eller i de fleste bokhandler. Instruktøren din vil også gi ekstra materiale som ikke er inkludert i læreboka og tilhørende arbeidsbok. Du vil motta lekser basert på lærebok og arbeidsbok som brukes på kurset ditt.

Kursmateriell for Online kurs:

Våre online kurs er ALL inclusive-kurs. Du vil ha ubegrenset tilgang døgnet rundt til å engasjere digitale ressurser på nettet med språkopplæring som lytteforståelse, norsk uttale, lesing, skriving på norsk og norsk grammatikk inkludert i kurset ditt. Du vil også ha LIVE norskundervisning 2x45 min i Zoom i virtuelt klasserom, multiaktive smartboard-presentasjoner. Ingen bøker er nødvendig.


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 
 

Se alle tilgjengelige A2-kurs.