Dette er nybegynner norskkurs på Alfaskolen.På vei text book and work book on desk, Smartboard with Alfaskolen logo in background


Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.

 

Du vil bruke grundig oppdatert og revidert undervisningsmateriale, med fokus på uttale og bruk av norsk både på jobb og i hverdagssituasjoner.

 

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kurset tilbys på følgende nivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

 

Med dette kurset fullfører du A2-1 av begynnernivået.

 

  A1 – A2 (Best pris)

   På vei - kapitler: 1 – 16
   Undervisningstimer: 96
   Pris: NOK 10 995
 

  A1

   Kapitler: 1 – 8 (På vei)
   Undervisningstimer: 48
   Pris: NOK 5 750
 

   A2

     Kapitler: 9 – 16 (På vei)
     Undervisningstimer: 48
     Pris: NOK 5 750

  A1-1

   Kapitler: 1 – 4
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600 

  A1-2

   Kapitler: 5 – 8
   (På vei) 
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  A2-1

   Kapitler: 9 – 12
   (På vei)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  

  A2-2

   Kapitler: 13 – 16  
   (På vei)
   Undervisningstimer: 24 
   Pris: NOK 3 600  


Du vil delta i undervisning to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hver sesjon består av 3 undervisningstimer, og en undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • På vei tekst og arbeidsbok (utgave 2018)

Anbefalt kursmateriell

  • På vei ordbok (utgave 2018)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 
 

 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Se alle tilgjengelige A2-1-kurs.