Dette er nybegynner norskkurs på Alfaskolen.På vei text book and work book on desk, Smartboard with Alfaskolen logo in background

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons.
 

Du vil bruke grundig oppdatert og revidert undervisningsmateriale, med fokus på uttale og bruk av norsk både på jobb og i hverdagssituasjoner.

 

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kurset tilbys på følgende nivåer basert på Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

Med dette kurset fullfører du A1-2 av begynnernivået i 4 uker.


Du vil delta i undervisning to ganger i uken, enten på mandag / onsdag eller på tirsdag / torsdag. Hver sesjon består av 3 undervisningstimer, og en undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell

Bruk av lærebøker og andre læremidler på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kursprisen og kan kjøpes på skolen eller hos de fleste bokhandlere. På kurset brukes det også materiell som ikke er i tekst- og arbeidsboken, men disse vil bli gitt av læreren. Deltakere vil bli gitt hjemmelekser basert på tekst- og arbeidsboken som blir brukt på kurset.


Obligatorisk kursmateriell

  • På vei tekst og arbeidsbok (utgave 2018)

Anbefalt kursmateriell

  • På vei ordbok (utgave 2018)


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

More information on prices and dates.