Dette er det første av to norskkurs på nybegynnernivå på Alfaskolen og er perfekt for nybegynnere. På kort tid vil du utvikle grunnleggende norskkunnskaper og få en innføring i norsk kultur og liv i Norge.

Dette kurset er inkludert i tilbudet Unlimited Norwegian lessons

Lær norsk på norsk, raskt og effektivt. Du vil fokusere på å forstå, snakke og tenke på norsk fra dag ett.

 

Kursnivå

Kurset er på nivå A0-A1 basert på språknivåer som beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).   

Dine norskundervisningstimer vil være utelukkende på norsk, så kunnskap om engelsk er ikke nødvendig. Dette betyr også at du vil fokusere på å snakke og forstå norsk fra første dag og lære deg norsk raskt og effektivt!

Etter å ha fullført kurset, vil du kunne:

  • hilse på norsk
  • stille grunnleggende spørsmål ved hjelp av enkle setninger i norsk nåtid og fortid
  • ha grunnleggende norske samtaler om hverdagsaktiviteter (som å kjøpe dagligvarer og bestille på kafé)
  • beskrive enkle aktiviteter i norsk fortid og nåtid
  • gi og forstå anvisninger på norsk
  • fortell tiden på norsk
  • telle på norsk og bruk norske tall
  • snakk om din og andres aktiviteter på norsk
  • ha enkle diskusjoner på norsk ved hjelp av grunnleggende resonnement (derfor fordi)
  • bestille billetter på norsk

 

 

Med dette kurset fullfører du del A1 av begynnernivået.

 

                                    A0-A2 (Best pris)

  Klasseromsbaserte Norskkurs                                                                  ONLINE Norskkurs
  Bøker: På vei - Kapittel: 1 – 16                                                                     24/7 ubegrenset tilgang til digitale ressurser 
  Undervisningstimer: 96                                                                                 Undervisningstimer i Zoom: 64


  Pris: NOK 10 995                                                                                          Pris: NOK 8 995

  A0-A1 (Begynner)

   Klasseromsbasert                   ONLINE Norskkurs

   Kapittel: 1 – 8 (På vei)               Digitale ressurser
   Undervisningstimer: 48              Zoom Undervisningstimer: 32
   Pris: NOK 5 750                         Pris: NOK 4 985

                

   A2 (Elementært)

   Klasseromsbasert                   ONLINE Norskkurs

   Kapittel: 9 – 16 (På vei)               Digitale ressurser
   Undervisningstimer: 48              Zoom Undervisningstimer: 32
   Pris: NOK 5 750                         Pris: NOK 4 985

  A0 (Grunnleggende)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 1 – 4            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

  A1 (Begynner) 

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 5 – 9            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

  A2.1 (Elementært)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 9 – 12            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

 A2.2 (Elementært)

   Klasseromsbasert:

   Kapittel: 13 – 16            
   (På vei)  
   Undervisningstimer: 24
   Pris: NOK 3 600 

   ONLINE Norskkurs

   Digitale ressurser            
   Zoom undervisningstimer:16
   Pris: NOK 2 995

Du kan delta på økter en gang i uken (kun lørdager, 6 leksjonstimer per økt), to ganger i uken (3 leksjonstimer per økt for klasseromsbaserte kurs og 2 leksjonstimer for online norskkurs i Zoom, mandag / onsdag ELLER tirsdag / torsdag ) eller fire ganger i uken (mandag - torsdag). En undervisningstime varer 45 minutter.

 

Kursmateriell for Klasseromsbaserte kurs:

Dette norskkurset for nybegynnere fokuserer på kapittel 1 til 8 i boka "På Vei" (2018-utgaven). Bruk av bøker og annet undervisningsmateriell på kurset er obligatorisk. Bøker er ikke inkludert i kostnadene for kurset, og du kan kjøpe de nødvendige bøkene på skolen vår eller i de fleste bokhandler. Instruktøren din vil også gi ekstra materiale som ikke er inkludert i læreboka og tilhørende arbeidsbok. Du vil motta lekser basert på lærebok og arbeidsbok som brukes på kurset ditt.

Kursmateriell for Online kurs:

Våre online kurs er ALL inclusive-kurs. Du vil ha ubegrenset tilgang døgnet rundt til å engasjere digitale ressurser på nettet med språkopplæring som lytteforståelse, norsk uttale, lesing, skriving på norsk og norsk grammatikk inkludert i kurset ditt. Du vil også ha LIVE norskundervisning 2x45 min i Zoom i virtuelt klasserom, multiaktive smartboard-presentasjoner. Ingen bøker er nødvendig.


Kursbevis

Etter endt kurs, får hver elev som har fullført minst 80 % av kursets innhold og betalt kursavgift tilsendt et offisielt digitalt kursbevis. 

 

Hellig- og høytidsdager 

Oppmøter som faller på en norsk hellig-/høytidsdag, vil flyttes til fredager. 

 

Se alle tilgjengelige A0-A1-kurs.