Egzamin Bergenstest to egzamin państwowy z języka norweskiego dla osób ubiegających się o przyjęcie na norweski uniwersytet lub do innej placówki edukacyjnej, dla pracowników zobowiązanych do udokumentowania swojej znajomości języka norweskiego, a także dla osób, które chcą sprawdzić swoją biegłość w tym języku.


O kursie

Kurs pomoże uczestnikom zapoznać się ze strukturą i rodzajami ćwiczeń składających się na Bergenstest. Nauczyciel będzie wykonywać z uczestnikami przykładowe testy z lat poprzednich i udzieli im wskazówek dotyczących pisania testu.


Poziom kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają podejść do egzaminu Bergenstest (‘test i norsk - høyere nivå’) oraz reprezentują zaawansowany poziom biegłości językowej (B2/C1) – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Schemat kursu

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia składają się po równo z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnikom zadawana jest duża liczba prac domowych i pisemnych. Koszt materiałów uwzględniono w cenie kursu. W trakcie kursu uczestnicy powtarzają gramatykę norweską, ale także uczą się, jak pisać eseje oraz inne teksty w języku norweskim.

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć, jak przebiega egzamin Bergenstest oraz będą znali różnorodne typy ćwiczeń składające się na Bergenstest. Będą dysponować udoskonalonymi umiejętnościami pisania bardziej złożonych esejów oraz rozumienia ze słuchu z większą świadomością.


Materiały

Materiały są wliczone w cenę kursu i zostaną przygotowane przez nauczyciela zgodnie z zapotrzebowaniem.


Terminy bergentestu

Test pisemny
Data testu Miejsce Termin  rejestracji Rezultaty
        13.Styczeń 2018               Oslo             13.Grudzień 2017            23.Luty 2018
        07.Kwiecień 2018               Oslo              07.Marzec 2018            23.Maj 2018
                      Oslo    

Test ustny
Data testu Miejsce Termin  rejestracji Rezultaty
           03. Luty 2018               Oslo              02.Styczeń 2018         13.Luty 2018 
           05. Maj 2018               Oslo              03.Kwiecień 2018         15.Maj 2018
           03.Listopad 2018               Oslo              02.Październik 2018         13.Listopad 2018


Więcej informacji na temat Bergenstest znaleźć można w zakładce FAQ.


Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń który wykaże minimalną 80% obecność na zajęciach otrzyma certyfikat. Każda godzina zostanie udokumentowana a łączna ilość skompletowanych godzin umieszczona na certyfikacie.

Cena

NOK  5 270,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę gramatyczną, zapisz się na nasze kursy Gramatyka 1 i Gramatyka 2.