Starting soon:

Daytime

Intensive A2 plus (22nd of October)

Afternoon

Standard B1-3 (17th of October)

Exam preparation (Norskprøve) B1-B2 (16th of October)

Grammar course B2 (18th of October)

 

 

 

 

Informacja dla studentów:

Dni wolne od zajęć w 2018 roku to:

25. grudnia (1. Dzien Bozego Narodzenia)

26. grudnia (2. Dzien Bozego Narodzenia)

 Egzamin Bergenstest to egzamin państwowy z języka norweskiego dla osób ubiegających się o przyjęcie na norweski uniwersytet lub do innej placówki edukacyjnej, dla pracowników zobowiązanych do udokumentowania swojej znajomości języka norweskiego, a także dla osób, które chcą sprawdzić swoją biegłość w tym języku.


O kursie

Kurs pomoże uczestnikom zapoznać się ze strukturą i rodzajami ćwiczeń składających się na Bergenstest. Nauczyciel będzie wykonywać z uczestnikami przykładowe testy z lat poprzednich i udzieli im wskazówek dotyczących pisania testu.


Poziom kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają podejść do egzaminu Bergenstest (‘test i norsk - høyere nivå’) oraz reprezentują zaawansowany poziom biegłości językowej (B2/C1) – zgodnie z Europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej (CEFR).


Schemat kursu

Kurs obejmuje 12 zajęć. Każde zajęcia obejmują 3 godziny lekcyjne (po 45 minut każda), co daje w sumie 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia składają się po równo z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnikom zadawana jest duża liczba prac domowych i pisemnych. Koszt materiałów uwzględniono w cenie kursu. W trakcie kursu uczestnicy powtarzają gramatykę norweską, ale także uczą się, jak pisać eseje oraz inne teksty w języku norweskim.

Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy będą wiedzieć, jak przebiega egzamin Bergenstest oraz będą znali różnorodne typy ćwiczeń składające się na Bergenstest. Będą dysponować udoskonalonymi umiejętnościami pisania bardziej złożonych esejów oraz rozumienia ze słuchu z większą świadomością.


Materiały

Materiały są wliczone w cenę kursu i zostaną przygotowane przez nauczyciela zgodnie z zapotrzebowaniem.

Terminy egzaminu Bergenstest

Test pisemny

Data testu                             Miejsce                 Termin  rejestracji                             Wyniki                                       
07. Kwietnia 2018 Oslo 4.01.2018 - 07.03.2018 23. Maja 2018
20. Października 2018 Oslo 9.05.2018 - 19.09.2018 30. Listopada 2018


Test ustny

Data testu                             Miejsce                 Termin  rejestracji                              Wyniki                                       
05. Maja 2018 Oslo 6.02.2018 - 3.04.2018 15. Maja 2018
03. Listopada 2018   Oslo 1.06.2018 - 2.10.2018 13. Listopada 2018

Więcej informacji na temat Bergenstest znaleźć można w zakładce FAQ.


Certyfikat

Po zakończeniu kursu, każdy uczeń który wykaże minimalną 80% obecność na zajęciach otrzyma certyfikat. Każda godzina zostanie udokumentowana a łączna ilość skompletowanych godzin umieszczona na certyfikacie.

Cena

NOK  5 270,-

WSKAZÓWKA Alfa: Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę gramatyczną, zapisz się na nasze kursy Gramatyka 1 i Gramatyka 2.